Andre bygg

Tilbygg

Vi begrenser oss ikke til å bygge nytt, så om du trenger et tilbygg på hytta er det bare å ta kontakt.

Anneks

Mange liker å ha med seg venner og familie på hytta. Da melder behovet seg for et lite gjestehus.

Stabbur

Stabburene er vakre bygninger, som mange ønsker å ha i hyttetunet sitt.

Garasje

En garasje på hytta kan bli riktig vakker når den bygges i samme stil som hytta. Samtidig er bilen ute av syne.

Uthus

Uthus eller utebod kan være kjekt å ha, ikke minst på hytta. Bruksområdene er mange: ski- og smøreutsyr, ved og verktøy.

Grind

Grinder er mer enn et stengsel for sau og andre dyr. Grinda er det første folk ser, når de kommer til deg.

Informasjonstavle

Dette skiltet skiller seg ut fra mengden. Vi bruker det grove tømmeret vi ellers bruker til stavlafthyttene. 

Andre småbygg

 Vi ser det som en utfordring når kunder kommer til oss med et eller annet de vil ha spesialbygget.