Vi utforsker mulighetsrommet innen solfangst og styrker kunnskapen om smart energibruk ved å samle data fra områdets vær og klima. Målet er bærekraftige hytter med fornybar og selvforsynt energi.