Bildet er av hyttemodell Gålå 80 som ligger på nettopp Gålå. I bakgrunn til venstre kan man se Valsfjell.

Etterspørselen etter hytter er god og vi har mye å gjøre. Vi ferdigstiller i disse dager hytter både i Skåbu og på Gålå, deretter står nye spennende prosjekter for tur. Vi gleder oss over dette og ser positivt på tiden fremover.

Vi møter stadig nye hyggelige kunder og holder kontakten med gamle som gjerne skal ha et uthus, utemøbler, skiferheller eller bare ønsker å hilse på.

Det vil bli litt redusert bemanning de neste to ukene pga ferie, men det vil alltid være noen tilgjengelig på telefon.

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer!